Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

www.1001.ee on JEMM OÜ-le kuuluv veebileht. Siin leiduva info, tekstide, piltide või mis tahes muu infomaterjali igasugune ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma JEMM OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Järgnevalt kirjeldame meie privaatsuspõhimõtted, mis laadi teavet me veebilehel www.1001.ee kogume, kuidas seda teavet kasutame, andmeid säilitame ning millistel tingimustel seda kolmadatele isikutele avaldame.

www.1001.ee kaustab oma klientide privaatsust ja töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate isikuandmete töötlemise seaduste ning õigusaktidega.

www.1001.ee võib koguda, töödelda ja kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime, e-posti, IP-aadressi, külastatava seadme tehnilist andmeid ja mobiiltelefoni numbrit ning teavet teie poolt saadetud päringute www.1001.ee teenuste kohta. Samuti võime küsida eelpool loetletud teabele lisaks veel ka tööülesandeid, ametikohta, tegevusharu, ettevõte nime ja asukoha riiki.

 www.1001.ee võidakse töödelda alljärgnevatel põhjustel:

www.1001.ee võib edastada teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele. Kogume andmeid vaid mõistlikkuse piires, rakendades kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete turvaline ja nende privaatsuspõhimõtete kohane töötlemine.

www.1001.ee kasutab andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate. 

Veebilehel puudub analüütika, mis on enamus veebilehtedel kasutusel. Kuna käesoleval lehel puuduvad analüütilised ja andmete ülekandmisega seotud küpsised on kodulehel ainult funktsionaalsus ja esmased küpsised. 

Veebilehe kaudu tehtud päringuid talletatakse veebilehe süsteemis 365 kalendripäeva. 

Külastajad, kes on päringute või ükskõik mil viisil edastanud isikuandmeid (sh nimi, telefon, e-post, külastatava seadme tehnilised andmed) veebilehele säilitatakse kuni 7 aastat viimasest kontaktist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Kui teil on veel küsimusi brauseriküpsiste kasutamise kohta saidil www.1001.ee, siis võtke kõhklemata ühendust info@1001.ee

Privaatsuspoliitika on lisatud 21. jaanuar 2022

Privaatsuspoliitika on uuendatud 26. aprill 2024

Mõnusate veebikülastusteni
Erkki Meidla